Biogas Sydöstra Skåne AB - Utnyttjande av områdets gödsel och industriella restprodukter för att medverka till bättre miljö genom flytande biogas för lastbilar, industri och båtar.
 • OM OSS

  OM OSS

  Vi vill samverka för att starta ett ledande biogasföretag i sydöstra Skåne för bättre ekonomi och bättre miljö.

 • MARKNAD

  MARKNAD

  Marknaden för flytande gas har startat. LBG har 1,7 gånger högre värmeinnehåll än diesel. Blir därför lämplig för tunga lastbilar som kör långa sträcker. Men också för industri som inte är lokaliserad vid gasledning.

 • Produktionsprojekt

  Produktionsprojekt

  Ett projekt för produktion av flytande biogas behövs. Det är bra för miljön och ger ekonomi till regionen.

 • SUBSTRAT I SYDÖSTRA SKÅNE

  SUBSTRAT I SYDÖSTRA SKÅNE

  Det finns mycket råvaror i sydöstra Skåne. Metangas går i stor utsträckning ut i rymden, vilket är mycket negativt för klimatet. Om gasen används försvinner den negativa effekten.

 • LOGISTIK

  LOGISTIK

  All industriell produktion kräver effektiv logistik. Många råvaror skall samlas in och återleveras. ett utmanande arbete som kräver samarbete med kompetenta transportörer.

 • Landsbygdens ekonomi och miljö förbättras vid biogasproduktion

  Landsbygdens ekonomi och miljö förbättras vid biogasproduktion

  Ett biogasprojekt får stor positiv påverkan på landsbygden. Lantbrukare blir aktieägare och får lägre kostnader vid gödsling.

 • KONTAKTA OSS

  KONTAKTA OSS

  Sven Andersson, ordförande och VD. Email: sven.andersson@sjobo.nu

 • AKTUELLT – Tillståndsfrågor

  AKTUELLT – Tillståndsfrågor

  Tillståndsfrågor
  SAMRÅDSMÖTE
  2014-09-16

 • Fallstudie – Lantbrukare med flytgödsel som går över till biogödsling

  Fallstudie – Lantbrukare med flytgödsel som går över till biogödsling

  Ett praktiskt fall framtaget av Biogas Sydöstra Skåne AB inom ramen för – Biogödsel i Skåne – En inventering och marknadsanalys, Peter B Odhner m fl, Grontmij AB, mars 2014.